header

Onze belofte

Wij willen het leven van ouderen betekenisvol verbeteren.

We bieden onze bewoners een betaalbare, veilige en toegankelijke woning waar ze zelfstandig kunnen wonen. Een fijn thuis met ruimte voor contact en ontmoeting in een zorgzame buurt is ons doel. Door persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en dienstennetwerk dragen we bij dat mensen op zichzelf kunnen blijven wonen. Ook als ze meer zorg nodig hebben. 

Hoe maken we onze ambitie waar?

  • We bieden betaalbaar wonen met een plus voor al onze klanten
  • We verbinden zorg, diensten en buurtfuncties in onze wooncomplexen
  • We investeren in kennis voor verbetering van de dienstverlening en klanttevredenheid
  • We investeren in kwaliteit en duurzaamheid van bestaande gebouwen
  • We zoeken partnerships voor de ontwikkeling van innovatieve woonconcepten
  • We breiden onze voorraad wooneenheden uit om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen

Betrokken - Oplossingsgericht - Verantwoordelijk

Wij realiseren onze ambitie met inzet van alle collega’s. Onze manier van werken kenmerkt zich door onze kernwaarden: Betrokken, Oplossingsgericht en Verantwoordelijk.

© Copyright 2022 Woonzorg | woonzorg.nl

Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring